RedaktionPanoramaPaul Maar: Wenn jeder Tag Sams-Tag ist